Що таке рента

До XVIII ст. під рентою розумілася плата за користування природними ресурсами, які виступають факторами виробництва і виробничими ресурсами і є обмеженими. Згодом поняття цього терміну значно розширилося у зв'язку з бурхливим розвитком суспільства, виробництва та економіки.


В даний час виділяється кілька категорій ренти:


 • земельна рента - оплата за користування будь-якими природними ресурсами;
 • економічна рента;
 • мертва рента - плата за власність, яка фактично не використовується;
 • інтелектуальна рента є доходом від використання інтелектуального капіталу, який у свою чергу виступає фактором виробництва;
 • управлінська рента - дохід, одержуваний від використання нових методів менеджменту (управління);
 • фінансово-кредитна рента - дохід від нових інвестицій, надходження яких пов'язане з модернізацією виробництва, зростанням науково-технічного прогресу;
 • інформаційна рента - це дохід власників будь-якого інформаційного ресурсу.

Земельна рента має у своєму складі так звану диференційну земельну ренту. Її виділення із загального відбувається на підставі характеристик землі, а саме - родючості, яка підвищує її продуктивність при однакових витратах, отже орендар отримує більший дохід.

Рента для власника - регулярний дохід з наявного капіталу, будь-якого майна, яке здається в оренду. Враховуючи те, що будь-яке майно підлягає обслуговуванню для підтримки його працездатності або модернізації для підвищення на нього попиту, економічне значення ренти розраховується, виходячи з подібних витрат, і являє собою різницю між загальною сумою плати орендаря і витратами на обслуговування та модернізацію майна. По суті економічна рента являє собою альтернативну прибутковість ресурсу і не впливає на відтворення і вдосконалення майна.

Існує також поняття договору довічної ренти. Відповідно до нього, власник квартири укладає угоду з платником ренти про таке:

 • майно передається у власність платнику;
 • платник здійснює виплати в зафіксованому в договорі обсязі;
 • термін зобов'язання платника визначено терміном життя отримувача;
 • можливо передати право отримання ренти третій особі, при цьому строк зобов'язання платника визначається терміном життя третьої особи.

Рента є доходом від будь-якого виду власності. Поняття ренти можна поєднати з будь-яким видом діяльності, але варто враховувати, що при розрахунках віднімаються кошти, які спрямуються на відшкодування працездатності або модернізації майна.

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND