Що таке уява?

Уява - це здатність людської психіки створювати образи, картини і уявлення у свідомості. Якщо сприйняття формує образи предметів і явищ, безпосередньо видимих у матеріальному світі, то уява моделює образи неіснуючих об'єктів на основі наявних зорових образів і уявлень. Такі образи можуть значно відрізнятися від реальної картини дійсності або містити будь-яку іншу інформацію.

Для чого потрібна уява?

 • Без здатності уяви не могли б протікати такі процеси, як моделювання, планування, творча та ігрова діяльність. Уява є джерелом наукових відкриттів, технічного прогресу, розвитку мистецтва, управління життям.
 • Уява створює образи предметів і явищ, ґрунтуючись не на власній пам'яті, а на загальній картині світу. Такі образи менш реальні і засновані більшою мірою на фантазіях. Розвинена творча уява надає людям яскравої індивідуальності та неповторності.
 • Здатність уяви присутня навіть у найбільш прагматичних і скептично налаштованих людей. У такому випадку уяви виконує функцію планування та програмування майбутнього.
 • Уява може впливати на організм людини, як процес діяльності нервової системи. Людина під впливом уяви може відчувати себе хворим або ж бадьорим і повним сил.

Види уяви

 • Мимовільна (пасивна) уява працює в стані неконтрольованої свідомості. Наприклад, у сні картини й образи, які іноді не піддаються жодній логіці, змінюють один одного, можуть бути лякаючими або дивовижно прекрасними. Пасивна уява може бути присутньою не тільки уві сні - наприклад, спонтанне формування деяких образів, коли людина не направляє спеціально своє мислення.
 • Довільна (активна) уява - це навмисна побудова і деталізація придуманих образів. У дитячому віці активна уява швидко розвивається в ігровій формі, коли дитина намагається уявити собі ту чи іншу роль - лікаря, вчителя тощо. З точки зору виховання необхідно приділяти достатній час розвитку здатності уяви у дітей, формуючи тим самим подальше сприйняття життя і поведінку в тих чи інших ситуаціях.

Найбільш яскраво активна уява проявляється в різних видах творчості, коли людина повинна представити і відтворити образ предмета, якого до цього не існувало в реальності.


 • У повсякденному житті активна уява є основою саморозвитку, викликає в пам'яті ті чи інші картини і намагається поліпшити образи, надати їм досконалий вигляд. Наприклад, картина привабливого майбутнього - у кожної людини цей образ формується на основі реальності і власних прагнень. Діяльність і цілеспрямована людина, маючи мрію, домагається її виконання. Для інших майбутні досягнення залишаються лише фантазіями і призводять до розчарування в житті.
 • Відтворююча уява - здатність уявити те, що вже існує або існувало і те, як саме воно існувало. Відтворююча уява допомагає мисленню перенестися в інший час або іншу країну, здійснити подорож, не виходячи з дому. Як правило, такий тип уяви починає працювати при читанні певної літератури, коли людина намагається представити описане в книзі, додумуючи і додаючи деталі.

Функції уяви

З точки зору психічного процесу уява виконує певні функції, формуючи психо-емоційний стан і поведінку людини.

 • Пізнання - полягає в розширенні кругозору на основі отриманих знань про навколишню дійсність і формування правильної реакції і поведінки в незнайомій ситуації.
 • Прогнозування - передбачає, що уява допомагає людині побачити підсумковий результат незакінченої дії або ситуації. Сюди ж можна віднести здатність людини мріяти, тобто представляти найсприятливіший результат.
 • Розуміння - полягає в можливості розуміти стан, емоції і внутрішній світ іншої людини на основі припущень.
 • Захист - полягає в об'єктивній оцінці можливої небезпеки та запобігання їй за рахунок прогнозування ситуації.
 • Саморозвиток - здатність до творчості і творення.

Всі перераховані функції уяви розвинені у людей в різній мірі. Переважання однієї з функцій над іншими визначає характер і модель поведінки людини.

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND